Přeskočit na obsah

6. obvod – Fakultka a Báňská

I pro ty Porubáky, kteří mají povědomí o páťáku nebo třeťáku, je šestý stavební obvod největší oříšek. Většinu tohoto obvodu zabírají areály Vysoké školy báňské, Fakultní nemocnice Ostrava a Domova pro seniory Slunečnice, které si žijí vlastním životem. Ale i přes to jsou nejen pro porubské obyvatelé nesmírně důležité. Zbyteček území zabírá malé sídliště Nový Pustkovec a bydlení téměř v lese na ulici Studentská. Celé sídliště doplňuje školní areál Josefa Valčíka s mateřinkami, základní školou i jedinou porubskou uměleckou školou. A právě v Novém Pustkovci najdeme většinu toho, co by se dalo změnit k lepšímu. Ať už nedostatek parkovacích míst kolem výškových domů, tak stav chodníků a vnitrobloků. 

Vaše sousedka

Lenka Pastyrniaková

 

Priority pro 6. obvod

 • Vnitroblok mezi ul. Pavlouskova a Marty Krásové
  Proměníme dvůr na místo pro trávení volného času, opravíme chodníky, zvětšíme dětské hřiště a zajistíme stínění nad pískovištěm a nad lavičkami, aby i v létě bylo místo příjemné pro posezení. Vnitroblok je také ideální pro přidání hračkobudky po vzoru hřiště na F. Čechury.
 • Lepší propojení Nového Pustkovce s lesoparkem
  Dostat se ze sídliště přes Opavskou směrem k lesoparku je nepříjemné, ba i nebezpečné. Proto podpoříme změnu křižovatky Opavská x Studentská s doplněním přechodu pro pěší, samozřejmě v zelené vlně s křižovatkou s ulicí Krásnopolskou. 
 • Parkoviště na Slavíkové a M. Krásové
  Prodloužíme parkoviště podél ulice Slavíkova, čímž získáme na 50 nových míst. Stejně budeme postupovat na ul. Marty Krásové.
 • Odpadky
  Zvedneme kulturu kolem kontejnerových státní, která schováme za pěkná ohraničení. Zároveň se podíváme na vhodná doplnění kapacity tříděného odpadu, ale též rozšíření košů.
 • Opravy i údržba chodníků
  Neskončíme tím, že opravíme schody a chodníky, které to vyžadují. Následně budeme dbát i na jejich údržbu.
 • Porubský lesopark zachováme
  Myslivnu a její okolí zachováme jako místo pro odpočinek Porubáků a to napořád. Připravíme řešení celého území tak, aby bylo jasné, že se žádné kanceláře na poli stavět nebudou.

Známe problémy obvodu

Co byste zde vylepšili vy?

Je nějaké téma, které vás pálí? Řekněte nám ho a my se ho pokusíme vyřešit.

Navrhnout prioritu